Assessment

Základní info

Metoda Assessment-Center je postup pro zhodnocení potenciálu, při kterém několik školených pozorovatelů pozoruje a hodnotí v simulovaných situacích z praxe chování účastníků semináře, pokud jde o předem definované požadavky.

Assessment

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.