VZDĚLÁVÁNÍ NA JACHTĚ

Kurz na míru

Základní info

O co se jedná?
"Jsou věci, které můžete vyřešit pouze na jachtě nebo na pustém ostrově". Záměrem vzdělávání na jachtě je dát firmám, respektive jejich pracovníkům kvalitní rozvojové programy v prostředí, které nejen že účastníkům zaručí maximální podmínky pro jejich záměr, ale navíc, jim nabídne něco mimořádného, nadstandardního.

Jaké jsou hlavní cíle?
* Podpora důležitých a strategických oblastí určených k rozvoji pracovníků a firmy
* Rozvoj skupinové dynamiky a zlepšení atmosféry ve firmě
* Stmelení týmu a posílení vzájemných vazeb napříč firmou
* Posílení pocitu přímé spoluzodpovědnosti za výsledky firmy
* Posílení loajality k vizi, pravidlům a hodnotám firmy
* Otevření, nasměrování a posun jednotlivců
* Aktivní odpočinek, uvolnění, zábava

Pro koho je akce určena?
Pro vedoucí pracovníky, manažery a všechny další členy firemních kolektivů, kteří jsou velmi často vystavováni vlivům stresových situací.

Jaký je efekt pro firmy?
Atraktivita a specifičnost vybraných prostředí nabízí firmám maximální klid, prostor a soustředěnost pro kvalitní rozvoj. Firma získává garanci efektivně využitého času spojeného se silným emotivním zážitkem účastníků. Posiluje tak loajalitu a sounáležitost pracovníků ke společnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ NA JACHTĚ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.