TEAMBUILDING - Team lab

Kurz na míru

Základní info

Tento zábavně koncipovaný rozvojový program nabízí na pozadí týmových aktivit paralelu k dynamice daného týmu v jeho reálném pracovním prostředí. Tým je postaven před nové, netradiční pojetí plnění úkolů a program se tak stává ideálním prostředkem pro znovusjednocení týmu, rozvoj komunikace a důvěry a posílení neformálních vztahů. 

Program

 

Tento program lze s využitím místních specifik realizovat na libovolné lokaci dle vašeho přání.Na začátku programu si účastníci rozdělí „handicapy“ – groteskně zhmotnělé překážky efektivního fungování týmu (např. neochota naslouchat druhým = klapky na uši, závislost na ICT = mobilní telefon přilepený k ruce atd.). Jedinou cestou, jak se těchto handicapů zbavit, je obstát jako tým ve výzvách představovaných nejrůznějšími týmovými aktivitami. Posloupnost jednotlivých aktivit může tým částečně ovlivnit volbou strategie a výběr handicapu, kterého se chce po každém úspěšně splněném úkolu zbavit, je zcela ponechán na týmovém rozhodnutí. Cesta programem se tak stává cestou k „ideálnímu týmu“, během níž se lze pomocí bezpečných metafor vypořádat se skutečnými i domnělými překážkami skutečně produktivních vztahů a procesů a nenásilnou formou motivovat jednotlivce k hlubší sebereflexi, otevřenější komunikaci a pevnějšímu závazku přispívat k dosahování týmových cílů tím nejlepším ze sebe

 

Cíl

-  Zlepšení týmové spolupráce

 

-  Rozvoj komunikačních dovedností

-  Ilustrace přímého vlivu jednotlivce na výsledek týmu

-  Posílení vzájemné podpory a důvěry napříč týmem

-  Zlepšení efektivity řízení týmu

Rozsah

1 den

 

Pro více detailů a fotogalerii se podívejte na: www.odyssey-teambuilding.cz

 

TEAMBUILDING - Team lab

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.