TEAMBUILDING jako OUTDOOR TRAINING

Kurz na míru

Základní info

Teambuilding na úrovni OUDOOR TRAINING je zaměřen na rozvoj a trénování důležitých týmových schopností a dovedností. Instruktoři jsou jak specialisté na outdoorové aktivity, tak lektoři, kteří se zaměřují na trénink měkkých dovedností. (Je možná kombinace s úrovní 1 – OUTDOOR FUN.)

Cíle:
* učení a trénink týmových dovedností a klíčových kompetencí
* budování nových týmů
* stabilizace a rozvoj stávajících týmů
* identifikace a akceptace týmových rolí
* seznámení účastníků s problematikou týmů
* analýza a rozvoj týmové dohody, argumentace, asertivity, kreativity, plánování a dalších měkkých dovedností

Příklad činností:
* řešení projektových úkolů v týmu
* drobné aktivity zaměřené na projevy iniciativy
* aktivity zaměřené na řešení problémů
* velké projekty a případové studie: Stavba mostu a přemostění, Outdoor scrabble, projekt „Zdroj“ (simulace výrobního procesu)
* zpětná vazba
* a další

TEAMBUILDING jako OUTDOOR TRAINING

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.