Teambuilding

Kurz na míru

Základní info

OD NAŠEHO TEAMBUILDINGOVÉHO PROGRAMU MŮŽETE OČEKÁVAT:

Maximální profesionalitu lektorů
Lektoři jsou specialisté na danou oblast, sehraný tým psychologů a sportovních lektorů vytváří unikátní možnost přípravy a vyhodnocování aktivit s maximalizací efektu pro klienta.

Adresnost
Program vždy vychází z potřeb zadavatele, návrh je s ním konzultován a specifikován. Program stimuluje přesně ty dovednosti, které zadavatel potřebuje u svých zaměstnanců rozvíjet.

Flexibilitu
Program je přizpůsoben fyzickým limitům účastníků, roční době, prostředí a počasí. Program je v případě potřeby v průběhu upravován s ohledem na skupinovou dynamiku a potřeby účastníků.

Zkušenosti
Centrum dohody má zkušenosti s realizací exkluzivních outdoorových programů v cizině (např. Extrem Outdoor v rakouských Alpách, Rakousko - rafty, kola, Dubaj - vodní sporty a další).

Vysokou motivaci
Důraz je kladen na pozitivní stimulaci a vzbuzení zájmu všech účastníků.

Atraktivitu
Modelové situace jsou přitažlivé a pro účastníky zajímavé i jako takové.

Zpětnou vazbu odborného lektora i skupiny
Po každé aktivitě následuje rozbor, který zabezpečí, aby účastníci vytěžili z dané aktivity co nejvíce zkušeností pro svoji práci a efektivní funguvání v týmu, nedílnou součástí programu je videotrénink.

Gradaci
Program je postaven od snazších aktivit k obtížnějším, účastníci zažijí úspěch i neúspěch, budou mít možnost získat zpětnou vazbu jak o svých silných stránkách, tak i o slabinách.

Bezpečnost
Bezpečnost je pro nás nejvyšší prioritou. V našich programech jsou dodržována všechna pravidla bezpečné realizace outdoorových aktivit.


 

Teambuilding

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.