TEAMBASIC

Kurz na míru

Základní info

Z Á K L A D N Í   K U R Z Y
Do skupiny základních kurzů jsme zařadili programy zaměřené na vznikající nebo stávající týmy s potřebou zlepšení v úrovních komunikace a týmové spolupráce. (Speedy, Start, Teambasic, Extended) Některé ze základních kurzů obsahují bloky odborných disciplin. Tam, kde témata uváděná v osnovách našich kurzů vyžadují specifické odborné znalosti, spolupracujeme s našimi partnery, špičkovými odborníky v oblastech svého působení.

Programy které pomocí vybraných aktivit vedou účastníky - členy již fungujících kolektivů k posílení týmové spolupráce, komunikace, společnému řešení modelových situací a problémů.

ZAMĚŘENÍ - Ustálené týmy s potřebou zlepšení v úrovních:
* spolupráce
* komunikace
* zlepšení pracovní atmosféry
* posílení vzájemné důvěry a poznání

DOPLNĚNÍ - Základní teoretické informace z oblasti práce týmů a týmových rolí

DÉLKA KURZU: 3-5 dní, nebo dva bloky po 2 dnech

TEAMBASIC

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.