START

Kurz na míru

Základní info

Z Á K L A D N Í   K U R Z Y
Do skupiny základních kurzů jsme zařadili programy zaměřené na vznikající nebo stávající týmy s potřebou zlepšení v úrovních komunikace a týmové spolupráce. (Speedy, Start, Teambasic, Extended) Některé ze základních kurzů obsahují bloky odborných disciplin. Tam, kde témata uváděná v osnovách našich kurzů vyžadují specifické odborné znalosti, spolupracujeme s našimi partnery, špičkovými odborníky v oblastech svého působení.

Program zaměřený především na vznikající týmy, s potřebou co nejrychlejšího zapojení do efektivní práce.

ZAMĚŘENÍ - Nově vytvářené týmy, spolupráce pracovníků- členů různých vzájemně spolupracujících týmů. vzájemné poznání:
* schopnost komunikace
* posílení vzájemné důvěry
* kreativita
* týmová spolupráce

DOPLNĚNÍ - Základní teoretické informace z oblasti týmů a týmových rolí

DÉLKA KURZU: 3-5 dní, nebo dva bloky po 2 dnech

START

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.