Outside Team Building

Kurz na míru

Základní info

Metoda Outside Team Building patří k osvědčeným způsobům sebezkušenostního učení. Obsahuje nejznámější a velmi účinný styl výuky - škola hrou, který dovoluje velmi intenzivně přijímat informace a získávat nové dovednosti formou vlastní zkušenosti - autentického osobního prožitku.

Tato metoda se používá řadu let a je považována za vysoce efektivní z hlediska budování a posílení týmové spolupráce mezi jednotlivými členy týmu, ale také sebepoznání jednotlivců.

Určeno pro:
Nově vznikající týmy, jejichž hlavní potřebou je naučit se spolupracovat,
Týmy, které fungují dlouhodobě a chtějí prohloubit týmovou spolupráci,
Manažery, kteří chtějí zdokonalit své vůdčí schopnosti - koordinace a vedení týmu, efektivní řešení problémů, rozvoj kreativity.
Průběh tréninku
Celý trénink probíhá formou cílených aktivit (zadání úkolů) v přírodě, které simulují řešení problému zaměřeného na stanovené dovednosti např. komunikaci, tvořivost, schopnost analytického myšlení apod. Průběh týmového řešení je zaznamenán formou videozáznamu, který se následně analyzuje z hlediska týmové spolupráce a schopnosti jednotlivých členů týmově spolupracovat. Jde především o tyto aspekty:

Schopnost definovat cíl a naplánovat strategii řešení.
Schopnost vytvářet efektivní strukturu týmu - rozdělení týmových rolí v průběhu řešení problémů ("přispění" členů týmů k vyřešení úkolů).
Schopnost pracovat pod časovým tlakem.
Schopnost komunikovat.
Schopnost tvořivě řešit úlohy.

Metody používané v průběhu tréninku
Outdoorová technika pracuje zejména s metodami simulovaných situací (her - zadávání úkolů k řešení), následnou videoanalýzou formou reflexe a zpětné vazby mezi lektorem a účastníky a mezi účastníky navzájem.

Velká část kursu se odehrává v přírodě, neméně důležitou součástí je i program uskutečňující se uvnitř v učebně. Prakticky celý program se zakládá na spojení aktivity fyzické a duševní. Pohyb je zde zejména prostředkem k dosažení cíle výcviku. Naše programy respektují individualitu všech členů, nikoho fyzicky nehendikepují a jsou bezpečné.

Co můžete očekávat od realizace tréninku?
Získání následujících dovedností jednotlivých účastníků i týmu:

Vyhledání nových možností, jak zvýšit kooperativní jednání v týmu.
Zvýšení výkonnosti týmu.
Odbourání komunikačních popř. jiných bariér mezi členy týmu.
Uvolnění napětí, které vzniká pracovním stresem, prevence syndromu vyhoření.
Prohloubení sebepoznání, nalezání vlastních pozitivních i negativních stránek vlastností ovlivňujících výkonnost.
Lepší poznání členů týmů a prohloubení vzájemných vztahů.

Outside Team Building

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.