Outside Team Building

Kurz na míru

Základní info

Metoda Outside Team Building patří k osvědčeným způsobům sebezkušenostního učení. Obsahuje nejznámější a velmi účinný styl výuky - škola hrou, který dovoluje velmi intenzivně přijímat informace a získávat nové dovednosti formou vlastní zkušenosti - autentického osobního prožitku.

Tato metoda se používá řadu let a je považována za vysoce efektivní z hlediska budování a posílení týmové spolupráce mezi jednotlivými členy týmu, ale také sebepoznání jednotlivců.

Určeno pro:
Nově vznikající týmy, jejichž hlavní potřebou je naučit se spolupracovat,
Týmy, které fungují dlouhodobě a chtějí prohloubit týmovou spolupráci,
Manažery, kteří chtějí zdokonalit své vůdčí schopnosti - koordinace a vedení týmu, efektivní řešení problémů, rozvoj kreativity.
Průběh tréninku
Celý trénink probíhá formou cílených aktivit (zadání úkolů) v přírodě, které simulují řešení problému zaměřeného na stanovené dovednosti např. komunikaci, tvořivost, schopnost analytického myšlení apod. Průběh týmového řešení je zaznamenán formou videozáznamu, který se následně analyzuje z hlediska týmové spolupráce a schopnosti jednotlivých členů týmově spolupracovat. Jde především o tyto aspekty:

Schopnost definovat cíl a naplánovat strategii řešení.
Schopnost vytvářet efektivní strukturu týmu - rozdělení týmových rolí v průběhu řešení problémů ("přispění" členů týmů k vyřešení úkolů).
Schopnost pracovat pod časovým tlakem.
Schopnost komunikovat.
Schopnost tvořivě řešit úlohy.

Metody používané v průběhu tréninku
Outdoorová technika pracuje zejména s metodami simulovaných situací (her - zadávání úkolů k řešení), následnou videoanalýzou formou reflexe a zpětné vazby mezi lektorem a účastníky a mezi účastníky navzájem.

Velká část kursu se odehrává v přírodě, neméně důležitou součástí je i program uskutečňující se uvnitř v učebně. Prakticky celý program se zakládá na spojení aktivity fyzické a duševní. Pohyb je zde zejména prostředkem k dosažení cíle výcviku. Naše programy respektují individualitu všech členů, nikoho fyzicky nehendikepují a jsou bezpečné.

Co můžete očekávat od realizace tréninku?
Získání následujících dovedností jednotlivých účastníků i týmu:

Vyhledání nových možností, jak zvýšit kooperativní jednání v týmu.
Zvýšení výkonnosti týmu.
Odbourání komunikačních popř. jiných bariér mezi členy týmu.
Uvolnění napětí, které vzniká pracovním stresem, prevence syndromu vyhoření.
Prohloubení sebepoznání, nalezání vlastních pozitivních i negativních stránek vlastností ovlivňujících výkonnost.
Lepší poznání členů týmů a prohloubení vzájemných vztahů.

Outside Team Building

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.