Outdoorový program Survival

Základní info

* Cíl:
Na základě intenzivního prožitku v malé skupině nově nahlédnout na možnosti týmové spolupráce a způsoby vedení.

* Obsah:
Tento typ programu se vyznačuje určitými specifiky, které jsou spojeny zejména s nutností být odkázán na spolupráci druhých. Účastníci se zde setkávají mimo fyzické zátěže i se zvýšenou psychickou zátěží, které je umocněna nekomfortním prostředím bivakového způsobu nocování.
Díky neustálé blízkosti "těch druhých" a nemožností mít svoje soukromí se v rámci takového programu daleko rychleji odkrývají nefunkční vzorce řešení problémových situací, dochází k přehodnocení rolí v rámci týmu.
Jednotlivé situace jsou zpracovávány ihned na místě ve smyslu "problém je součástí skupiny". Lektoři programu podporují skupinu v hledání možností řešení a nových východisek.

* Program:
Skupina (max. 10 účastníků) absolvuje několikadenní přesun terénem, přičemž je odkázána pouze na to, co nese s sebou. Celý přesun zahrnuje hry, jejichž obsahem jsou typické prvky survival (řešení problémů s jídlem, vodou, překonávání brodů, rozdělávání ohně, stavění přístřeší, orientace v terénu atd.)
Vhodným terénem pro tyto programy jsou některé vytypované lokality českých a slovenských pohoří.

Varianty:
Program je možné upravovat vzhledem k fyzické kondici jednotlivých účastníků. Varianty programu se liší od "jednoduchého" přesunu za denního světla, přes noční pochody až po náročné přechody zimních hor.
Podle počtu účastníků lze program obohatit např. o paintball.

Doba konání: minimum 2,5 dne (první den večer: seznámení s lektory, programem, zaměřením, druhý a třetí den putování, na závěr reflexe)

Outdoorový program Survival

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.