Outdoor training

Kurz na míru

Základní info

Metoda outdoor trainingu je založena na zkušenosti učení se vlastním prožitkem, autentickou situací. Propojení emocionálních vjemů a racionálního procesu učení přináší o desítky procent lepší výsledky v následné fázi vybavování.

Různě náročné situace, kterým jsou členové týmů vystaveni, vyžadují zapojení rozhodnosti, důvtipu, pohotovosti, citu pro práci v kolektivu, komunikační dovednosti i schopnost spolupráce jako týmu. Zhodnocení a rozbor těchto aktivit pak ukáže přednosti i slabiny působení jednotlivých členů týmu, týmu jako celku a může posloužit při výběru (assessmentu) nových členů týmů, při stmelování pracovních kolektivů, vývojových skupin. V neposlední řadě slouží k uvolnění, odreagování se a pobavení účastníků akce.

Pro vylepšení týmové spolupráce a podílené týmové atmosféry se obecně nejlépe osvědčuje sebepoznání  a poznání ostatních prostřednictvím prožitkových „her“. Tato forma přispívá k pochopení procesů, které v týmu probíhají, odráží rozdělení rolí v týmu a při zpětné analýze ukazuje, co by bylo žádoucí a potřebné na práci týmu změnit, případně co je na práci týmu dobré a vhodné prohloubit či posílit. „Osaháním“ vlastních fyzických i psychických hranic si pak účastníci vyjasní vlastní sebeobraz, případně naleznou možnosti svého dalšího rozvoje. Outdoorové aktivity jsou uvedeny přednáškou o principech týmové spolupráce. V průběhu tréninku jsou pak  účastníci postaveni do situací, kdy je zapotřebí srozumitelná vzájemná komunikace, rozhodnost a kooperace všech členů skupiny. Samotné „hry“ jsou následně týmově rozebírány. V případě týmových oudoorových aktivit však v žádném případě není podstatný výsledek. U všech těchto aktivit je důležitý jejich průběh, tedy nikoli dosažení cíle jako takové, ale způsob, jakým se skupina snažila cíle dosáhnout.

 

 

Outdoor training

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.