Outdoor training

Kurz na míru

Základní info

Tréninky jsou sestaveny z celosvětově používaných aktivit. Jejich sled i podoba se vždy tvoří podle cílů tréninků, požadavků klienta a samozřejmě podle aktuálních podmínek.

Filozofie OUTDOOR aktivit je založena na společném "prožitku", zážitku který si jedinec i skupina prožívá, tím je bezprostředně zapojen do děje. Při těchto aktivitách mají klienti díky společnému zážitku nevšední možnost bližšího poznání nejen sami sebe, ale i ostatních členů pracovního týmu nebo skupiny.

Metody používané při OUTDOOR trénincích:

ICEBREAKERS "Lamače ledů" jsou aktivity, které mají funkci navození potřebné atmosféry, navázání kontaktu účastníků ve skupině či potlačení počátečních barier. Tyto aktivity prohlubují mezilidské vazby a jsou nezbytnou přípravou pro následné složitější a náročnější aktivity. Aktivity typu ICEBREAKERS jsou nezbytnou součástí většiny tréninků.

TRUST, HRY NA POSÍLENÍ DŮVĚRY krátké hry a cvičení budující vzájemnou důvěru a toleranci mezi členy skupiny. Další funkci mají jako ukazatel znalostí, dovedností, předností i nedostatků druhých, což jsou hodnoty, se kterými skupina musí počítat. Vytváří plynulý přechod ke složitějším aktivitám, při kterých často dochází k přímému kontaktu, v případě pomoci, záchrany nebo spolupráce.

DYNAMICS Aktivity, při nichž účastníci společně řeší nestandardní problémy a situace, při kterých jedinec není schopen jej vyřešit sám ale měl by být efektivním členem skupiny. U aktivit typu DYNAMICS je vždy několik možných řešení, ale jen díky kvalitní komunikaci, spolupráci a rozhodnosti. Náročnost aktivit se pozvolna zvyšuje a začínají se projevovat charakteristické rysy jednotlivých členů skupiny. Aktéři se staví do rolí, ve kterých v problému přistupují a vytváří se způsob řešení problému, koordinace a vedení skupiny. Bezprostředně po dokončení jednotlivých aktivit následuje "zpětná vazba", která má za úkol ohlédnutí za způsobem, spolupráci a komunikaci při řešení problému. Jejím výsledkem je přenesení nově nabytých zkušeností do reálné roviny.

LOW - ROPES "Nízká lana" jsou aktivity, které se odehrávají na specielně postavených nízkých (max. 1,2m) lanových překážkách a simulují tak nestandardní prostředí. Při těchto aktivitách je nezbytná bezchybná spolupráce a tvořivý přístup k řešení problémové situace. Všichni jsou v postatě na "jedno laně" a tak dochází k společnému řešení a pocitu sounáležitosti, kdy se skupina stává celistvým organismem. Nízká lana mají také funkci seznámení účastníků s horolezeckým materiálem a jsou přípravou na vysoká lana.

HI - ROPES "Vysoká lana" jsou aktivity, při nichž se účastník, nebo skupina účastníků pohybuje ve velmi nestandardních prostředích. Jedná se o lanové překážky, tvořené ve výšce 8-16m nad zemí. Při těchto aktivitách je nejsilnější prožitková část, která má skrytou funkci tmelení kolektivu silným zážitkem. Vyvolávají pocit výzvy, odpovědnosti za ostatní členy skupiny a vyžadují dávku odvahy. Při aktivitách typu HI-ROPES je kladen důraz na bezpečnost a lanové parky a překážky jsou tedy v souladu s bezpečnostním standardem UIAA a ČHS.

Outdoor training

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.