Otevřené kurzy pro manažery

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz vychází ze zkušeností s firemními kurzy týmové spolupráce a manažerských dovedností. Cílem je poznat více sám sebe jako vedoucího a člena pracovní skupiny. Zaměřujeme se hlavně na týmovou spolupráci a řešení problémů v pracovní skupině. S lidmi, se kterými se navzájem neznáte, si můžete otestovat svoje manažerské dovednosti, poznat svoje silné a slabé stránky - to vše formou vlastního prožitku, v neobvyklých situacích spojených se zpětnou vazbou. Součástí programu budou aktivity a jejich rozbor spojený s obecnými principy komunikace a spolupráce. Dále různé formy zpětné vazby i testy, pomocí kterých se můžete o sobě dozvědět více z jiného úhlu pohledu. Z aktivit můžeme uvést například náročné modelové situace zaměřené na komunikaci a řešení problému; strategické a noční hry; aktivity zaměřené na verbální a neverbální komunikaci ve skupině; kreativní programy propojující pravohemisférový i levohemisférový přístup, a také samozřejmě adrenalinový program na vysokých lanech.

Otevřené kurzy pro manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.