Licence D

Kurz na míru

Základní info

Naprostá nezávislost, možnost podílet se na výcviku a stát se držitelem licence "H" - instruktor!!! Co dodat.

Požadavky pro udělení licence "D" podle předpisu V PARA 1
Parašutista s kvalifikací umožňující provádět seskoky na vlastní odpovědnost

Požadavky pro udělení:
- držitel kategorie C
- minimálně provedených 500 seskoků volným pádem
- součet volných pádů v trvání minimálně 180 min
- dovršený věk 18 let

Požadavky pro udržení kategorie:
- 40 seskoků od posledního prodloužení platnosti průkazu
- při přestávce v seskocích větší než 15 měsíců o jeho dalších seskocích rozhodne oblastní
inspektor

Kategorie opravňuje:
- k provádění seskoků na vlastní odpovědnost v rámci provozu organizovaného v souladu s
touto směrnicí
- k výkonu funkce dozorčího doskokové plochy
- k samostatnému balení hlavních padáků
- k provádění zkušebních seskoků na základě pověření inspektorátu para AeČR
- k výkonu funkce velitele výsadky
- k vedení výcviku nižších kategorií,podle pokynů a požadavků instruktora daného výcviku

Poznámka
Splnění technických podmínek (počet volných pádů,součtový čas volného pádu a seskoky ve formacích) pro udělení kategorie A,B,C,D musí být doloženo příslušnými záznamy v zápisníku seskoků parašutisty.
Záznamy o seskocích,které nejsou potvrzeny podpisem instruktora nebo ŘS (viz čl.8.3) nemohou být pro přiznání kategorie uznány.

Licence D

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.