Licence B

Kurz na míru

Základní info

Seskoky až ze 4000 metrů, skupinové seskoky společně s vašimi přáteli a k tomu jistotu, že vás ve vzduchu nic nepřekvapí? Po absolvování licence " B " se stanete skutečnými " skydivery ", kdy budete ovládat volný pád ve všech jeho podobách. Během plnění osnovy licence si vyzkoušíte seskoky z výšek až 4000 metrů, zvládnete přesnost přistání do několika metrů od cíle a balení padáku se vám stane rutinou. Naučíte se různé, nestandardní druhy výskoků a rozšíříte dovednosti získané během plnění licence A a to především v RW seskocích. Nedílnou součástí přípravy je použití videa, kdy jsou vybrané seskoky natočeny instruktorem na igitální kameru a poté vyhodnoceny společně s vámi. To umožňuje rychlejší zvládnutí stanovené osnovy a případné odstranění drobných chyb. Získáte tak obrazový i zvukový materiál se záznamem vašich seskoků, a to buď na kazetě, nebo CD. Užijete si také volný pád ve formaci společně se svým instruktorem a dalšími "skydivery". Je jen na vás, kterému druhu seskoků se pak budete nadále věnovat. Úspěšným dokončením licence B se vám obzory parašutismu teprve otvírají. Budete li mít o tenhle sport opravdu zájem, stane se vám drogou, nebo v něm dokonce spatříte jistý smysl a budoucnost vašeho života (a nebudete zdaleka první...), jsou před vámi možnosti získání dalších sportovních, poloprofesionálních či zcela profesionálních oprávnění. Proč byste se jednou nemohli právě vy podílet na přípravě těch, kteří propadnou touze to všechno zkusit tak, jako teď vy!
KDE: při provozech para na letišti Dlouhá Lhota.

Požadavky pro udělení licence B podle předpisu V PARA 1
Parašutista s úspěšně dokončeným výcvikem v seskocích volným pádem,které smí provádět pod přímým dohledem instruktora .

Požadavky pro udělení:
- dovršený věk 15 let
- držitel kategorie A
- minimálně provedených 50 seskoků volným pádem
- součet volných pádů v trvání minimálně 30 min
- 10 seskoků ve formaci (z toho minimálně 5 trojčlenných)

Požadavky pro udržení kategorie:
- 20 seskoků od posledního prodloužení platnosti průkazu
- při přestávce v seskocích větší než 9 měsíců o pokračovací osnově rozhodne jeho
instruktor

Kategorie opravňuje:
- k seskokům volným pádem do 60 sec v rámci výcvikové osnovy,pod přímým dohledem
instruktora
- k vysazování sebe samotného pod dohledem instruktora,nebo výsadkového průvodce
- k samostatnému balení svého trvale používaného hlavního padáku,z kterého absolvoval
typové školení (článek 4.3.1.) Podmínkou je dosažení věku 18 let.
- k výkonu funkce DDP.Podmínkou je dosažení věku 18 let

Poznámka
Parašutista kategorie B (až do splnění kategorie C) musí provádět seskoky pod přímým dohledem instruktora.Parašutista musí mít vepsány jména svých trvale přidělených instruktorů (maximálně dva) v záznamníku seskoků.Ve zcela vyjímečných případech může trvale přidělené instruktory dočasně zastoupit jiný instruktor,avšak jen po vzájemné domluvě s trvale přidělenými instruktory a po převzetí informací o dosažené úrovni výcviku přebíraného parašutisty.Dočasně zastupující instruktor musí vykonávat vůči převzatému cvičenci veškeré povinnosti stanovené touto směrnicí.
O převzetí cvičence se provede zápis do knihy seskoků v části jiné záznamy.Zde se uvede jméno cvičence,jméno zastupujícího instruktora a jméno stálého instruktora se kterým bylo převzetí cvičence domluveno.

Licence B

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.