Licence A - Advanced Parachutist

Kurz na míru

Základní info

Nabízíme vám možnost získání licence samostatného parašutisty, kdy po ukončení základního kurzu Basic training, splnění předepsané osnovy a požadovaného počtu seskoků z výšky 1000 až 4000 metrů se stanete držiteli licence A. V průběhu seskoků se naučíte dokonale ovládat padák, bezpečně přistávat do určeného prostoru, osvojíte si základy balení používaného padáku a především, naučíte se ovládat volný pád ve všech jeho základních podobách, včetně skupinových seskoků. Celý výcvik je prováděn na moderních padácích typu křídlo, konstruovaných a vyrobených pro potřebu výcviku a začínajících parašutistů. V záloze je vždy bezpečnostní přístroj, který v případě nutnosti otevře padák ve stanovené výšce. Po vydání vaší první licence, kdy už zaručeně nebudete nováčky v oboru vám samozřejmě nabídneme způsob jak rozšířit dosud nabyté dovednosti. V případě zájmu lze natočit kompletní průřez výcvikem včetně seskoků na digitální kameru a po ozvučení a sestříhání předat na kazetě nebo CD.
KDE: při para provozech, vždy letiště Dlouhá Lhota.

Požadavky pro udělení licence A dle předpisu V PARA 1
Parašutista s úspěšně dokončeným praktickým i teoretickým výcvikem,který smí provádět seskoky pod dohledem instruktora.

Požadavky pro udělení:
- dovršený věk 15 let
- minimálně provedených 25 seskoků volným pádem
- součet volných pádů v trvání minimálně 5 min
- 5 seskoků ve formaci (minimálně dvoučlenných)
- 10 seskoků s přesností přistání do 50 m od vytýčeného cíle
- přezkušovací seskok - individuální seskok volným pádem s výdrží 30 sec v režimu
stanoveném výcvikovou osnovou
- přezkoušení ze znalostí:
a/ znalost zákona o civilním letectví a ostatních souvisejících předpisů včetně
směrnic, v rozsahu potřebném pro oblast sportovního parašutismu
b/ teorie seskoku
c/ materiálové části padáků a přístrojů
- přezkoušení z balení hlavního padáku na kterém provádí seskoky

Požadavky pro udržení kategorie:
- 10 seskokú od posledního prodloužení platnosti průkazu parašutisty
- při přestávce v seskocích větší než 6 měsíců rozhodne o pokračovací osnově jeho
instruktor

Kategorie opravňuje:
- k seskokům volným pádem do 60 sec v rámci výcvikové osnovy,pod přímým dohledem
instruktora
- k vysazování sebe samého pod dohledem instruktora,nebo výsadkového průvodce
- k samostatnému balení svého trvale používaného hlavního padáku,z kterého absolvoval
typové školení (článek 4.3.1./ .Podmínkou je dosažení věku 18 let
- k výkonu funkce dozorčího doskokové plochy.Podmínkou je dosažení věku 18 let.

Poznámka
Parašutista kategorie A (až do splnění kategorie C) musí provádět seskoky pod přímým dohledem instruktora.Parašutista musí mít vepsány jména svých trvale přidělených instruktorů (maximálně dva) v záznamníku seskoků.Ve zcela vyjímečných případech může trvale přidělené instruktory dočasně zastoupit jiný instruktor,avšak jen po vzájemné domluvě s trvale přidělenými instruktory a po převzetí informací o dosažené úrovni výcviku přebíraného parašutisty.Dočasně zastupující instruktor musí vykonávat vůči převzatému cvičenci veškeré povinnosti stanovené touto směrnicí.
O převzetí cvičence se provede zápis do knihy seskoků v části jiné záznamy.Zde se uvede jméno cvičence,jméno zastupujícího instruktora a jméno stálého instruktora se kterým bylo převzetí cvičence domluveno.

Licence A - Advanced Parachutist

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.