Leadership Training (rozvoj předpokladů k vůdcovství)

Kurz na míru

Základní info

Leadership Training

Vůdcovství je jakákoliv činnost spojená s potřebou talentu. Vysoké úrovně lze dosáhnout při dostatku talentu a píle jej rozvíjet. O talentu však nelze pouze říci zda je či ne, nýbrž je možné ho i hodnotit na stupnici míry.

Cíl kurzu
V leadershipu nejde pouze o prověrku vůdčích schopností, ale také o řízený rozvoj, kde se pracuje se zpětnou vazbou. Proto aktivity v programu jsou účastníky vnímány jako náročné, na hranici jejich možností, však vždy voleny tak, aby byly splnitelné. To vede k posílení sebedůvěry.

Výsledek kurzu
Vůdčí předpoklady lze rozvíjet, ale za předpokladu zájmu na sobě pracovat. Z toho plyne, že je možno podporovat rozvíjení konkrétních dovedností, nutné pro vedení lidí. Důležitým prvkem těchto programů je stimulovat rozhodnost a odhodlání přijímat zodpovědnost za své rozhodnutí.

Leadership Training (rozvoj předpokladů k vůdcovství)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.