KNO Česko - Outdoor Teambuilding jako prostředek posilování týmové sounáležitosti

Kurz na míru

Základní info

Náš klient (právnická kancelář) si uvědomuje, že úspěšná činnost týmu, ve kterém jsou zástupci různých národností, je postavena na otevřené komunikaci, důvěře a vzájemné podpoře.

Tým KNO každoročně pro tohoto klienta připravoval program výjezdního zasedání (Outdoor Teambuilding) se zaměřením na posílení týmové spolupráce. Předtím byl prováděn průzkum názorů zaměstnanců. Účelem průzkumu byla identifikace klíčových silných stránek a nedostatků ve fungování týmu. S ohledem na obdržené výsledky došlo k sestavení série cvičení v přírodě, která reagovala na stav týmu.

Cíle:

 • Zajistit, aby účastníci pomocí praktických cvičení porozuměli základním principům kvalitní týmové práce
 • Pomoci účastníkům zdokonalit komunikaci a motivaci týmu v náročných podmínkách
 • Naučit účastníky odhalit a promyslet důležité obchodní problémy
 • Analyzovat silná a slabá místa ve fungování týmu
 • Analyzovat schopnosti a možnosti rozvoje stylu komunikace jednotlivců
 • Vypracovat sérii doporučení pro odstranění komunikačních bariér na pracovišti

Průběh projektu:

 1. Anonymní revize fungování týmu (průzkum) 
 2. Seznámení managementu s výsledky průzkumu
 3. Sestavení série cvičení v přírodě 
 4. Prezentace výsledků průzkumu zaměstnancům společnosti 
 5. Provedení série týmových cvičení 
 6. Rozbory jednotlivých cvičení 
 7. Následná konzultace s managementem společnosti

Obrázek zde

Výsledek:

Jako nadstavbu z výjezdního zasedání jsme uspořádali s managementem klienta workshop zabývající se klíčovými oblastmi fungování týmu a hodnocením jejich úrovně týmové spolupráce očima konzultantů KNO poté, co viděli týmy pracovat. Tyto výstupy sloužily jako východiska pro následné aktivity, jejichž cílem byla identifikace příčin, stanovení realistických cílů a akčního plánu pro další rozvoj společnosti.

KNO Česko - Outdoor Teambuilding jako prostředek posilování týmové sounáležitosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.