Dvoudenní školní výlet s kurzem na Sázavě

Kurz na míru

Základní info

Sázava je oblíbenou klasikou pro vodní turistiku. Romantická zalesněná údolí se mění ve skalnaté stráně, peřeje a vorové propusti zase střídají klidné, pohodové úseky. Pro výuku vybíráme pouze nejzajímavější úsek, bohatý na peřeje a jezy.

Ubytování: v kempu ve vlastních nebo námi zapůjčených stanech.

1. den: sraz v kempu v Týnci nad Sázavou, postavení tábora, příprava lodí, teorie, praktické předvedení jízdy a nácvik základních záběrů ovládání lodi. Splutí řeky z kempu do Pikovic. Návrat vlakem do Týnce nad Sázavou, večer táborák.
2. den: pokračování ve splouvání řeky z Týnce do Pikovic. Nejzajímavější část řeky, nádherné peřejnaté úseky a sjízdné jezy.

Termíny: květen, červen, září (pondělí až pátek)

Doprava na místo a zpět: vlakem.

Dvoudenní školní výlet s kurzem na Sázavě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.