Dvoudenní školní výlet s kurzem na Orlici

Kurz na míru

Základní info

Orlice protéká otevřenou krajinou částečně porostlou listnatými lesy, mezi poli a loukami. Koryto je hlinité a místy písčité, s malými písečnými plážemi, stíněné vzrostlým vrbovím a olšemi. Celý tok je přehledný, klidný a stále zvolna plynoucí.

Ubytování: v chatkách v Česticích.

1. den: sraz v Česticích, příprava lodí, teorie, praktické předvedení a nácvik základních záběrů ovládání lodi. Splutí Divoké Orlice z Čestic (po 3 km soutok Divoké a Tiché Orlice, dále plavba po spojené) do Třebechovic pod Orebem, 18 km, občas mírné peřejky, dva jezy. Možnost prohlídky Betléma.
2. den:odjezd vlakem do Doudleb a pokračování ve splouvání řeky z Doudleb do Čestic, 11 km proudící vody s jedním jezem.

Termíny: květen, červen, září (pondělí až pátek)

Doprava na místo a zpět: vlakem.

Dvoudenní školní výlet s kurzem na Orlici

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.