Zpracování dokumentace

Kurz na míru

Základní info

(zajištění úrovně zpracování dle požadavku platné legislativy, zejména zákoníku práce, požárního zákona, zákona o veřejném zdraví a souvisejících předpisů)
zákonná hlášení (úrazy, kategorizace pracovišť, hlášení požárů, pojistné události - úrazy, poruchy a havárie)
provozní dokumentace (sklad, zdvihací zařízení, elektrická zařízení, tvářecí stroje, plynová zařízení, tlakové nádoby)
požární poplachové směrnice
požární řád pracoviště (skladu, objektu)
požární evakuační řád
vedení požární knihy
kategorizace pracovišť
evidence pracovních úrazů
při změně užívání objektů

Zpracování dokumentace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.