Změna ve škole

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
A. Proč měnit školu?
Důvody: nezbytnost jiné kvality přípravy dětí a mládeže pro život (uplatnitelnost přípravy pro zaměstnatelnost)
Podpora záměru:
- Nová koncepce vzdělávání
- Rámcový vzdělávací program/Školní vzdělávací program
- Nový zákon o vzdělávání (Nový školský zákon)

B. Kdo vstupuje do procesu změny?
Ředitel
Učitelé
Žáci
Rodiče
Zřizovatel
Komunita

C. Co musím, mohu, chci měnit?
Klima školy

D. Sebeevaluace , analýza školy
Analýza vnitřních a vnějších stránek - možnosti a meze

E. VIZE, Cíl školy, Koncepce školy.
Model rozvoje školy

F. Čím začít?
Analýza aktuálního stavu - realizace a vyhodnocení

Cíl vzdělávací akce
Poskytnout učitelům nový pohled na očekávání společnosti pro budoucnost - neboli ukázat, že má-li být dosahováno cíle pokládat základy vzdělání, a to nejen znalostí, ale především dovedností, pak tento záměr nelze uskutečňovat ve školách tradiční podoby. A k tomu je třeba nastartovat systémovou řízenou změnu.

Změna ve škole

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.