Změna ve škole

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
A. Proč měnit školu?
Důvody: nezbytnost jiné kvality přípravy dětí a mládeže pro život (uplatnitelnost přípravy pro zaměstnatelnost)
Podpora záměru:
- Nová koncepce vzdělávání
- Rámcový vzdělávací program/Školní vzdělávací program
- Nový zákon o vzdělávání (Nový školský zákon)

B. Kdo vstupuje do procesu změny?
Ředitel
Učitelé
Žáci
Rodiče
Zřizovatel
Komunita

C. Co musím, mohu, chci měnit?
Klima školy

D. Sebeevaluace , analýza školy
Analýza vnitřních a vnějších stránek - možnosti a meze

E. VIZE, Cíl školy, Koncepce školy.
Model rozvoje školy

F. Čím začít?
Analýza aktuálního stavu - realizace a vyhodnocení

Cíl vzdělávací akce
Poskytnout učitelům nový pohled na očekávání společnosti pro budoucnost - neboli ukázat, že má-li být dosahováno cíle pokládat základy vzdělání, a to nejen znalostí, ale především dovedností, pak tento záměr nelze uskutečňovat ve školách tradiční podoby. A k tomu je třeba nastartovat systémovou řízenou změnu.

Změna ve škole

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.