Zdokonalení systému managmentu jakosti

Kurz na míru

Základní info

Formou pohovorů se zaměstnanci získáváme informace nezbytné pro zdokonalení systému jakosti do stavu definovaného normou ISO 9001:2000. Na základě konkrétních podmínek zpracujeme veškerou dokumentaci nezbytnou pro řízení a pro prokazování dosažené úrovně systému zabezpečení jakosti. Formou školení a spolupráce naučíme pracovníky systém jakosti dále rozvíjet a zdokonalovat.
Dosažená úroveň systému jakosti je ověřena mezinárodním certifikátem.

Zdokonalení systému managmentu jakosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.