Zápis do 1. ročníku jinak

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)

Zápis jinak
Cíl a koncepce zápisu
Příprava zápisu - metodologie, postupné kroky, materiální a prostorové nároky (požadavky)
Vlastní realizace průběhu zápisu
Zápis a děti - participace dětí-žáků školy
Zápis a rodiče
Ukázky zápisů - dokumentace
- fotodokumentace
- videozáznamy

Cíl vzdělávací akce
Ukázat učitelům ZŠ, že lze úspěšně využít projektové formy a připravit Zápis do 1. ročníku zajímavým způsobem a vypovídajícím o dítěti aneb "Jak předcházet vracení dětí z 1. ročníku zpět do mateřské školy", eventuálně zbytečným odkladům nebo naopak nepřiměřeným očekáváním.
Současně zprostředkovat poznání, že zápis do 1. ročníku netradičně je možno nejen v malé škole (třeba málotřídní), ale i ve škole velké (např. 600-800 žáků).

Zápis do 1. ročníku jinak

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.