Workshopy

Kurz na míru

Základní info

Workshopy jsou chápány jako tvůrčí setkání, na kterých se nejčastěji řeší strategické a koncepční otázky, ale i otázky dílčí, na kterých je třeba se shodnout a dále postupovat podle vzniklého scénáře/plánu, jako např.:
strategie rozvoje společnosti nebo její části
výrobková strategie
obchodní strategie
strategie reakce na konkurenční společnosti
plán a jeho realizace v nejrůznějších sférách působení společnosti
marketingová strategie
způsob prezentace výrobků
argumentace pro produkt
nejčastější námitky vůči produktu a jejich standardní řešení
atp.

Pro zdárný průběh workshopu zajišťujeme
obsahové a časové plánování
vedení zkušeným moderátorem
záznam získaných výstupů (fotodokumentace, přepis)
materiální vybavení pro uskutečnění různých moderačních technik

Díky tomu získáváte:
koncentraci na problém, ne na organizační stránku workshopu
jistotu aktivní práce všech účastníků
rychlý postup
tlak na konkrétní výstupy
rychle dostupné finální výstupy
možnost výstupy rychle využít v praxi

Workshopy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.