Workshopy

Kurz na míru

Základní info

Workshopy jsou chápány jako tvůrčí setkání, na kterých se nejčastěji řeší strategické a koncepční otázky, ale i otázky dílčí, na kterých je třeba se shodnout a dále postupovat podle vzniklého scénáře/plánu, jako např.:
strategie rozvoje společnosti nebo její části
výrobková strategie
obchodní strategie
strategie reakce na konkurenční společnosti
plán a jeho realizace v nejrůznějších sférách působení společnosti
marketingová strategie
způsob prezentace výrobků
argumentace pro produkt
nejčastější námitky vůči produktu a jejich standardní řešení
atp.

Pro zdárný průběh workshopu zajišťujeme
obsahové a časové plánování
vedení zkušeným moderátorem
záznam získaných výstupů (fotodokumentace, přepis)
materiální vybavení pro uskutečnění různých moderačních technik

Díky tomu získáváte:
koncentraci na problém, ne na organizační stránku workshopu
jistotu aktivní práce všech účastníků
rychlý postup
tlak na konkrétní výstupy
rychle dostupné finální výstupy
možnost výstupy rychle využít v praxi

Workshopy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.