Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů zahrnuje obecnou část a zvláštní část.

Obecná část zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků, tedy oblast řídících schopností příslušného vedoucího úředníka a vedoucího úřadu. Do této části jsou zařazeny zejména dovednosti a znalosti z oblasti managementu, marketingu, kontroly, plánování a organizace práce apod.

Zvláštní část zahrnuje přehled o činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky. Jedná se o přímou vazbu na oblast zvláštních odborných způsobilostí, tedy výhradně vybraných správních činností výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.