Vzdělávací a týmotvorné aktivity

Kurz na míru

Základní info

Na základě předchozí analýzy potřeb a skutečného stavu provádíme pro firemní týmy výcviky zaměřené na:
* rozvoj efektivní komunikace
* prezentační, prodejní a vyjednávací techniky
* rozvoj kreativity
* vnímání mezikulturních rozdílů
* manažerské dovednosti
* efektivní využití času
* týmovou spolupráci

Výcviky obsahují vždy relaxační a aktivizační složku. Jsou vedeny tak, aby pracovníci vnímali informace i jako přínos pro svůj osobní život, aby zvyšovaly prestiž zadavatele a aby posílily vstřícnost a vnímavost k potřebám druhých.

Vzdělávací a týmotvorné aktivity

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.