Vymáhání pohledávek

Kurz na míru

Základní info

Pohledávky můžeme vymáhat v zásadě dvěma způsoby. Ten první je použití síly, ať už skutečné fyzické nebo síly práva a moci, ten druhý je založen na myšlence, že i neplatící zákazník je zákazník a že s většinou lidí se daleko efektivněji dohodneme použijeme-li nekonfrontační přístup. Koneckonců ten máme stále v záloze jako možnou variantu.
Zákaznicky orientovaný přístup k vymáhání pohledávek je založen na postoji vymáhajícího pracovníka, na jeho komunikačních dovednostech a schopnostech odhadu jednotlivých zákazníků a na výběru vhodného postupu vlastního procesu vymáhání.

OBSAH PROGRAMU

I. Východiska a postoje k vymáhání pohledávek
* Podstata a funkce vymáhání
* Od neoblomného vymahače k partnerovi při řešení finančních otázek
* I neplatící zákazník je zákazník
* Individualizace přístupu ke klientům
* Význam pozitivního přístupu a postoje
* Klíčové faktory (postoj, respektování klienta, budování partnerských vztahů, komunikační a vyjednávací dovednosti, funkční procesy a standardy)
* Význam procesů a standardních postupů při dosahování výsledků

II. Komunikační dovednosti
* Odhad klienta - typologie, argumentace
* Vyjednávaní - přístup výhra - výhra a jak jej uplatnit při dialogu s klientem
* Naslouchání, naladění na klientovu "frekvenci"

III. Proces vymáhání
* Zahájení rozhovoru
* Navázání pozitivního kontaktu, vytvoření atmosféry
* Ověřování informací, diagnostika, otázky
* Vytváření naléhavosti
* Zjišťování a diagnostika informací, možností
* Vyjednávání
* Uzavírání

IV. Sebeochrana - jak zabránit "vyhoření"
* Změna přístupu a postoje
* Zvládání agresivních projevů klienta
* Odreagování vlastních emocí
* Individuální cesty zvládání stresu

Vymáhání pohledávek

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.