Vyjednávání, prevence a řešení konfliktů

Kurz na míru

Základní info

Chcete vědět jak nevyjednávat?
* Debata místo přesvědčování.
* Taktika pro krátkodobé jednání v dlouhodobých vztazích.
* Záměna lidí za problém.
* Nepřipravit se.
* Nemít cíle a meze ústupků.
* Vždy stejný postup.
* Jednání bez dostatečných informací.
* Být netrpělivý.
* Příliš brzy, už v úvodu ustupovat.
* Přijmout první nabídku.
* Zapomínat, že dojem je důležitější než realita. Předpokládat, že partner zná naše slabá místa.
* Soustředění jen na vlastní potřeby.
* Neřešitelné situace považovat za neřešitelné.
* Nezjištěné pravomoce.
* Odpovídat na otázky, kterým nerozumím.
* Nesnažit se pochopit, vžít do druhé strany.
* Zahajovat jednání problémovými body.
* Slovo "ne" považovat za odpověď.
* Nechat druhé vyslovit první nabídku.
* Jednat v jazyce, kterým plně nevládneme.

Dobrý vyjednavač má tyto vlastnosti:
* TRPĚLIVOST
* VYTRVALOST
* VYNALÉZAVOST
* SCHOPNOST NASLOUCHAT
* ANALYTICKÉ UVAŽOVÁNÍ
* PŘESVĚDČIVOST
* PRUŽNOST
* TAKT A RESPEKT
* a navíc je REALISTA.

Dobrá dohoda je:
* JEDNOZNAČNÁ A SROZUMITELNÁ
* KONSTRUKTIVNÍ
* ZAHRNUJE ZÁJMY OBOU STRAN
* MOTIVUJE K PLNĚNÍ
* POČÍTÁ S PROBLÉMY

Vyjednávání, prevence a řešení konfliktů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.