Výchovné poradenství ve školní praxi

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
A. Obecně o smyslu a obsahu výchovného poradenství (VP)

B. Výchovné poradenství
B1. Ve směru k dětem (žákům/studentům)
vztahy: - Učitelé - Žáci/Studenti
- Žáci/Studenti - Žáci/Studenti
fenomén školního strachu
styly učení žáků/studentů
styly vyučování pedagogů
vztah k vyučovacím předmětům
vztah k učitelům
práce s chybou - sebehodnocení a hodnocení
Úmluva o právech dítěte ve světle školních řádů a pravidel
výchova k demokracii a občanským principům
B2. Ve směru k pedagogům
chápání role učitele
práce s integrovanými dětmi
vytváření atmosféry a podmínek pro komunikaci a kooperaci
možnosti tvořivé pedagogické práce a jejich využívání a rozvoj
pomoc dětem ze sociálně oslabených podmínek
práce s rodiči - utváření pozitivních vzájemných vztahů a jejich rozvíjení, usilování o lepší pochopení směřování školy, harmonizace výchovných a vzdělávacích cílů mezi rodinou a školou
tvorba školního vzdělávacího programu
evaluace a sebeevaluace
B3. Ve směru k rodičům
spolupráce rodičů se školou
společné řešení výchovných problémů - ve škole i v rodině
nedorozumění a konflikty mezi rodiči a školou
orientace dětí a výběr jejich další vzdělávací cesty

3. Cíl vzdělávací akce
Poskytnout výchovným poradcům jednak představu o tom, že výchovné poradenství nejsou jen integrované děti či volba povolání, jednak také i praktikum vycházející z každodenní výchovné práce ve školách, modelová řešení kolizních situací... V neposlední řadě pak korektní obsahovou, kompetenční a odpovědnostní definici funkce VP s doprovodným komentářem.

Výchovné poradenství ve školní praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.