Úrazové pojištění

Kurz na míru

Základní info

Kurz slouží zaměstnancům ČP k výuce Úrazového pojištění. Ukázka obsahuje jednu lekci - Pojištění a pojistná smlouva. Ukázka demonstruje použití prefabrikovaného prostředí pro rychlý vývoj produktových kurzů.

Popis kurzu:

Kurz Úrazové pojištění slouží k výuce produktu - úrazové pojištění. Kurz byl vyvinut zakázkově pro Českou pojišťovnu jako součást celé série produktových kurzů. Vzhledem k tomu, že se jedná o desítky produktů, bylo potřeba vytvořit prostředky, které umožní jednak rapidní vývoj těchto kurzů, jednak jejich rychlou aktualizaci. Kontis proto nejprve na bázi ToolBook II Instructor vyvinul prefabrikované prostředí pro vývoj produktových kurzů. Studentům toto prostředí přináší jednotný vzhled kurzů (jednotlivé produkty se liší pouze barevnými mutacemi a průvodními montážemi) a konzistentní ovládání. Vývojářům toto prostředí umožňuje znovupoužívat všechny standardní objekty typické pro produktové kurzy v České pojišťovně (napojení na firemní dokumenty, obsahy, rejstříky, ovládací prvky, nápovědy...). Zaměstnanci ČP dostávají kurzy vyrobené v tomto prefabrikovaném prostředí včetně zdrojových kódů, takže mohou kurzy dále modifikovat, či vyvíjet sami kurzy nové. Tento produktový kurz (ale i každý jiný v ČP) obsahuje výklad potřebné teorie a testování zvládnutí této teorie. Vzhledem k tomu, že řada informací se velmi rychle mění v čase a vytváří je často jiná oddělení (ceníky, směrnice..), jsou tyto informace v kurzu prezentovány formou on-line napojení do dokumentového systému České pojišťovny. Kurz je navíc dolněn obsahem, který své položky jak pro kurz, tak pro lekce, čerpá automaticky z řídícího systému Tutor2000, dále je doplněn rejstříkem a dalšími prostředky. Blíže o e-Learning v České pojišťovně se dočtete v případové studii.

Co najdete v demo:

Demo představuje úvodní lekci kurzu obsahující 3 výkladové kapitoly a test s vyhodnocením. Na 5. stránce výkladu je například demonstrováno dynamické napojení do systému firemních dokumentů ČP, kdy po klisknutí na Oprávněnou osobu je dokument vyhledán v příslušném dokumentovém systému. Rejstřík čerpá pojmy automaticky z předpřipravených textových souborů a obsah lekce/kurzu data automaticky načítá ze systému Tutor2000, v kterém mohou zaměstnanci ČP volitelně skládat jednotlivé produktové kurzy ze samostatných částí (learning objects) a ty v produktech libovolně kombinovat a sdílet.

Jak byl kurz vyvinut:

Zaměstnanci České pojišťovny byli vyškoleni v pravidlech dodávání obsahu e-Learningových kurzů a poté dle těchto metodik dodali obsah kurzu. Kontis nejprve vytvořil prefabrikované prostředí pro tvorbu všech produktových kurzů a poté do tohoto prostředí plnil jednotlivé produktové kurzy. Prefabrikované prostředí bylo vytvořeno na bázi nástroje ToolBook II Instructor, který zaměstnanci ČP rovněž používají pro vývoj kurzů. Analýza na prefabrikované prostředí byla zhotovena za cca 14 dní a celý vývoj prostředí trval cca 1 měsíc. Jeden produktový kurz, který lze právě díky tomuto prefabrikovanému prostředí tvořit velmi rychle, se tvoří vždy cca 3 týdny. Produkční tým na straně Kontis tvoří vývojáři, grafici a pedagogičtí pracovníci.

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší.

Úrazové pojištění

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.