Úprava psů

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen zájemcům, kteří se chtějí zaměřit na problematiku obecné úpravy psů. Slouží k získání hlubších znalostí, vědomostí a především dobrých praktických dovedností v tomto oboru. Absolventi se mohou uplatnit jako majitelé či zaměstnanci psích salonů, úpraven, ale získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit i v pozici majitelů, zaměstnanců psích škol, hotelů, či útulků pro psy, poradenských a školících středisek v oblasti kynologie a pod.

Výuka je koncipována jako víkendové studium (pátek, sobota, neděle) ve stanovených intervalech praktická část věnovaná především manipulaci se psy včetně základů úpravy psů proběhne po individuální dohodě účastníků kurzu s vyučujícími lektory. Teoretická část bude probíhat ve víkendových blocích v učebních prostorech České zemědělské univerzity v Praze.

Náplní je vedle teoretické přípravy teoretické přípravy také studium speciálních předmětů (např. anatomie a fyziologie, chov psů, hygiena chovu, výživa a krmení, veterinářství a parazitologie, hodnocení exteriéru, etologie, ale také profesní etika , chov, manipulace a práce se psem a jako stěžejní náplň lze považovat praktickou výuku stříhání a úpravy psů.

Po úspěšném dokončení a složení zkoušky absolvent získá certifikát o rekvalifikaci s celostátní platností. Podmínkou pro přijetí je zaslání závazné přihlášky a kopie dokladu o zaplacení kurzovného. Celý vzdělávací program je určen zájemcům ze široké veřejnosti.

Úprava psů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.