Umění vést lidi, motivovat a hodnotit

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen:
vedoucí a zástupci středního management

Cíl a přínos:
Sebepoznání manažera a jeho řídících dovedností. Individuálním přístupem zvýšit výkonnost podřízených. Zajistit efektivitu pochvalných, vytýkacích i zpětnovazebných rozhovorů.

Obsah:
* Ověření vlastních kompetencí k vedení druhých
* Moderní řídící styl - který je můj hlavní a záložní řídící styl
* Jaké jsou možnosti individuální motivace, jaké prostředky lze využít ke zvýšení výkonu týmu
* Jak spravedlivě hodnotit a odměňovat
* Výcvik ve vedení manažerských hodnotících rozhovorů

Umění vést lidi, motivovat a hodnotit

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.