Učitel

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
A. UČITEL A ŽÁK V SOUČASNOSTI
Charakteristiky současného ŽÁKA jako výstupu procesu výchovy a vzdělávání
Charakteristiky současného UČITELE - tradice, současné aspekty řízení procesu výchovy a vzdělávání

B. POŽADAVKY A OČEKÁVÁNÍ VE VZTAHU K ŽÁKŮM/STUDENTŮM PRO BUDOUCNOST a současně nové POŽADAVKY NA UČITELE
Vnější okolnosti - Principy státní vzdělávací politiky, nové pojetí konceptu vzdělávání
Jaký by měl být ŽÁK/STUDENT pro život?
UČITEL pro budoucnost - změna role, změna stylu práce, metody a formy, styl vyučování ==> styly žákova učení
UČITEL jako nositel změny ve vazbě na potřeby ŽÁKA/STUDENTA pro další vzdělávání a pro život
Co je třeba změnit, aby UČITEL takový byl - u učitele samého, na obecných podmínkách, ve společnosti
OSOBNOST UČITELE - profesionála - jeho potenciality

Cíl vzdělávací akce
V návaznosti na charakteristiky, podmínky a úskalí současné pedagogické práce ukázat nezbytnost řízené změny role současného pedagoga pro budoucnost, a to zejména v souvislosti ze změnou obsahu, metod a forem výchovné a vzdělávací práce se žáky tak, abychom je skutečně připravovali pro život i další vzdělávání.

Učitel

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.