Učitel

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
A. UČITEL A ŽÁK V SOUČASNOSTI
Charakteristiky současného ŽÁKA jako výstupu procesu výchovy a vzdělávání
Charakteristiky současného UČITELE - tradice, současné aspekty řízení procesu výchovy a vzdělávání

B. POŽADAVKY A OČEKÁVÁNÍ VE VZTAHU K ŽÁKŮM/STUDENTŮM PRO BUDOUCNOST a současně nové POŽADAVKY NA UČITELE
Vnější okolnosti - Principy státní vzdělávací politiky, nové pojetí konceptu vzdělávání
Jaký by měl být ŽÁK/STUDENT pro život?
UČITEL pro budoucnost - změna role, změna stylu práce, metody a formy, styl vyučování ==> styly žákova učení
UČITEL jako nositel změny ve vazbě na potřeby ŽÁKA/STUDENTA pro další vzdělávání a pro život
Co je třeba změnit, aby UČITEL takový byl - u učitele samého, na obecných podmínkách, ve společnosti
OSOBNOST UČITELE - profesionála - jeho potenciality

Cíl vzdělávací akce
V návaznosti na charakteristiky, podmínky a úskalí současné pedagogické práce ukázat nezbytnost řízené změny role současného pedagoga pro budoucnost, a to zejména v souvislosti ze změnou obsahu, metod a forem výchovné a vzdělávací práce se žáky tak, abychom je skutečně připravovali pro život i další vzdělávání.

Učitel

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.