tacs - Vedoucí pracovník státní správy a samosprávy

Kurz na míru

Základní info

Vedoucí pracovník státní správy a samosprávy

kurz je určen pro:
pracovníky s velkým potenciálem a pracovníky na střední a vyšší úrovni administrativy a managementu.

rozsah:
6 dní (3x2 dny)

absolvent získá:
  komplexní manažerské dovednosti potřebné pro činnost ve státních institucích a samosprávných orgánech,
  znalosti z oblasti motivace a práce s podřízenými,
  metody pro účinné řízení pracovníků.

popis:
Zaměříte se především poznání hlavních dimenzí své osobnosti, které mají vliv na úspěch při řízení lidí a práci v týmu. Budete řešit vedení, motivace a efektivitu práce zaměstnanců v nekomerčním sektoru. Seznámíte se s nejnovějšími trendy v managementu a realizace změn na pracovišti.

obsah:
Vedení lidí - teoretické předpoklady
Motivace - základní motivy a stimuly a jejich použití
Typologie zaměstnanců
Osobní rozvoj zaměstnanců - přikazování, podporování, koučování a delegování
Zadávání úkolů, hodnocení pracovního výkonu, řízení pomocí cílů
Vedení porad, typologie účastníků a práce s nimi
Budování týmu a vedení skupiny, principy soutěžení a spolupráce
Příčiny konfliktů a jejich řešení
Realizace změn na pracovišti
Řízení času - určování priorit
Manažerské role a hygiena práce

 

Více informací na:
web: http://www.tacs.cz
e-mail: info@tacs.cz
gsm: +420 604 234 003

 

tacs - Vedoucí pracovník státní správy a samosprávy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.