tacs - Komunikace v rámci EU

Kurz na míru

Základní info

Komunikace v rámci EU

kurz je určen pro:
vedoucí a výkonné pracovníky státních a samosprávných orgánů a pracovníky firem, kteří působí v rámci EU.

rozsah:
4 dny (2x2 dny)

absolvent získá:
  metody, jak řídit a ovlivňovat komunikaci organizace v evropském kontextu,
  techniky jak zlepšit osobní jednání a prezentaci i na mezinárodní úrovni,
  dovednosti, které zvýší jeho sebedůvěru a přesvědčivost.

popis:
Jedná se o intenzivní, velmi praktický trénink, který se zaměřuje na rozvoj osobních schopností účastníků v oblasti komunikace i na znalosti širších souvislostí komunikace na mezinárodní úrovni. S využitím unikátní metody TacsLink bude absolvent kurzu schopen profesionálně zvládat nejen osobní komunikaci ale i obtížné vyjednávání. Nácvik komunikace může probíhat i v angličtině.

obsah:
Mezinárodní kontext a jeho specifika
Komunikační techniky, vztahy k médiím v EU
Komunikace s jednotlivci a skupinami
Řízení image organizace a instituce
Veřejný zájem a speciální skupiny.
Problémová témata a krizová komunikace
Mimoslovní komunikace a technika řeči
Vyjednávání a argumentace na mezinárodní úrovni
Osobní prezentace
Uplatnění (odmítnutí) požadavku
Zvládání konfliktů a emocí
Techniky sebeovládání a řešení obtížných situací
Nácvik metodou TacsLink

 

Více informací na:
web: http://www.tacs.cz
e-mail: info@tacs.cz
gsm: +420 604 234 003

tacs - Komunikace v rámci EU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.