STRATEGIE ŠKOLY

Kurz na míru

Základní info

Výcvikový programy pro ředitele škol a zástupce ředitelů škol

* změny ekonomiky, podnikání, změny v přístupu státní správy k uživatelům služeb, změny v očekávání uživatelů veřejných služeb
* principy strategického myšlení
* vize, poslání, strategie, hodnoty a zásady organizace
* strategické plánování; význam cílů
* strategická analýza (analýza okolí, analýza vnitřních zdrojů)
* řízení změn, příčiny odporu ke změně
* organizační kultura, vytváření a udržování organizační kultury
* týmově pojatá organizace
* týmová práce, pravidla týmové spolupráce, stavba týmu, čtyři fáze vývoje týmu, rozdíl mezi týmem a pracovní skupinou
* týmové role, nežádoucí role v týmu
* poslání ředitele školy, poslání třídního učitele, poslání výchovného poradce, odpovědnost učitele
* zpětnovazební systém školy

STRATEGIE ŠKOLY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.