Štíhlá výroba - příklady a postupy

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na příklady a postupy štíhlé výroby.

Komu je kurz určen

pracovníkům v oblasti výroby na úrovni nižšího a středního managementu.

Zkrácený obsah

  • Atributy štíhlé výroby (dokonalý proces, plynulý tok, eliminace ztrát)
  • Ukazatelé štíhlé výroby – kvantitativní
  • Hodnocení štíhlé výroby
  • Základní myšlenky TPS
  • Just-in-Time, KAIZEN, Jidoka
  • Management toku hodnot
  • Tahový systém řízení výroby
  • TPM – Totálně produktivní údržba, rychlé změny, redukce dávek
  • Zadání projektu pro implementaci štíhlé výroby a sestavení projektového týmu
  • Praktické zkušenosti a příklady z oblasti štíhlé výroby

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Pracovníci výroby díky kurzu získají a prohloubí si teoretické znalosti – teoretický výklad podpořený diskusí (implementace v každodenní praxi). Formou praktických případů si účastníci osvojí zásady a principy štíhlé výroby.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:    

Štíhlá výroba - příklady a postupy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.