Správní řízení a jeho aplikace při výkonu činností úřadů územních samosprávných celků

Kurz na míru

Základní info

Cíl programu
Vysvětlit nutnost nové legislativy v oblasti správního řízení. Zhodnotit vývoj legislativy v oblasti správního řízení a jejího dopadu na praxi.
Seznámit účastníky s jednotlivými ustanoveními správního řádu v platném znění a jejich výkladem.
Vysvětlit aplikaci jednotlivých ustanovení do praxe při výkonu činností územní samosprávy.

Obsah programu
potřebnost nové legislativy v oblasti správního řízení
vývoj legislativy a její dopad na praxi
platná legislativa v oblasti správního řízení
pojem správní řízení a prameny práva
rozsah působnosti správního řádu
základní zásady činnosti správních orgánů
správní akty a jejich formy
správní orgány a dotčené orgány
účastníci řízení a zastoupení
postup před zahájením řízení
průběh řízení a náklady řízení
odvolací řízení a řízení o rozkladu
přezkumné řízení
obnova řízení a nový správní akt
exekuce na peněžitá a nepeněžitá plnění
aplikace vybraných ustanovení do praxe při výkonu činností územní samosprávy

Organizace výuky
Výuka bude probíhat formou jednodenního semináře v rozsahu 6 vyučovacích hodin.

Správní řízení a jeho aplikace při výkonu činností úřadů územních samosprávných celků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.