SPOLEČENSKÝ KODEX MANAŽERA

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Zdokonalíte dovednosti svého chování a vystupování v souladu se společenskou etikou. Lépe se zorientujete ve společenských zvyklostech vč. stolování. Poznáte kulturní zvláštnosti a odlišnosti při setkávání s partnery cizích zemí.  

HLAVNÍ TÉMATA:

§                společenský kodex a jeho význam

§                společenská setkání a vztahy mezi lidmi

§                pozdrav, podání ruky, vizitky, představování a oslovování

§                osobní a telefonický styk

§                slušnost, úcta k lidem, takt, zdvořilost, ohleduplnost

§                stolování a stolničení (praktická ukázka podle výběru – oběd, večeře, raut apod.)

§                kulturní zvláštnosti a odlišnosti při setkávání s cizinci

§                etiketa na pracovišti (oblečení, protokol, komunikace)

§                image osobnosti manažera

ROZSAH MODULU:  1 den

Klíčová slova: společenský kodex, pozdrav, podání ruky, představování, oslovování, vizitky, stolování, stolničení, kulturní zvláštnosti a odlišnosti, etiketa, image

SPOLEČENSKÝ KODEX MANAŽERA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.