Specializované kurzy pro pracovníky přepravy cenných zásilek

Kurz na míru

Základní info

Zaměřen na přípravu pracovníků přepravy cenných zásilek a peněz. Důraz je kladen na taktiku převzetí zásilky, transportu a předání zásilky, včetně modelových situací přístupu k objektu, pohybu v něm, pohybu a chování na trase přepravy, taktiku zásahu proti pachateli. Součástí je psychologická příprava ke kontaktu s pachatelem, předvídání jeho jednání a schopnost reálného posouzení možností reakcí pracovníků přepravy ve vztahu k jednání pachatele napadení. Doba trvání - 3 dny podle dohody se zákazníkem, jako vhodné považujeme organizování těchto kurzů v průběhu víkendu.

Specializované kurzy pro pracovníky přepravy cenných zásilek

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.