SPC a statistické metody a nástroje v praxi II.

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na využití statistických metod a nástrojů v podnikové praxi, jakým způsobem posuzovat způsobilosti procesů, využití indexů způsobilosti.

Komu je kurz určen

Program je určen pro pracovníky v útvarech jakosti a výroby, zaměstnance využívající při své práci statistická data.

Zkrácený obsah

 • Sběr dat – jaká data a proč sbírat
 • Vyhodnocování dat – jak data vyhodnocovat, jak je interpretovat, vliv na výrobu
 • Vybrané statistické nástroje – Pareto analýza, Ishikawa
 • Gaussovo rozdělení
 • Statistická stabilita – náhodný princip nestability, zvláštní princip nestability
 • Procesy a jejich způsobilost
 • Indexy způsobilosti – výpočet, hodnocení
 • Analýza systému měření vlastností: strannost, shodnost, reprodukovatelnost, stabilita, opakovanost, linearita
 • Posouzení vhodnosti systému měření
 • Hodnocení systému měření indexy způsobilosti
 • Princip neustálého zlepšování
 • Brainstorming
 • Řešení problémů metodou SCRA, Demingův cyklus PDCA
 • Základy Kaizen
 • Praktické příklady

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Kurz je tvořen z 30 % ukázkami a diskusí z praxe z mezinárodních společností, 70 % kurzu tvoří praktická cvičení nebo modelové situace z praxe.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:    

SPC a statistické metody a nástroje v praxi II.

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.