SPC a statistické metody a nástroje v praxi I.

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na využití statistických metod a nástrojů v podnikové praxi, jakým způsobem posuzovat způsobilosti procesů, využití indexů způsobilosti.

Komu je kurz určen

Program je určen pro pracovníky v útvarech jakosti a výroby, zaměstnance využívající při své práci statistická data.

Zkrácený obsah

 • Funkční systém jakosti, plán jakosti, spirála jakosti
 • Sběr dat – jaká data a proč sbírat
 • Vyhodnocování dat – jak data vyhodnocovat, jak je interpretovat, vliv na výrobu
 • Gaussovo rozdělení
 • Statistická stabilita – náhodný princip nestability, zvláštní princip nestability
 • Procesy a jejich způsobilost
 • Regulace procesů – proč a jak proces regulovat
 • Regulační diagramy – kontrola měření, kontrola srovnáním
 • Statistické nástroje – vývojový diagram, histogram, bodový graf
 • Paretův diagram
 • Diagram příčin a následků, brainstorming
 • Řešení problémů metodou SCRA, Demingův cyklus PDCA
 • Základy Kaizen

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Kurz je tvořen z 60 % ukázkami a diskusí z praxe z mezinárodních společností, 40 % kurzu tvoří praktická cvičení nebo modelové situace z praxe.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:     

SPC a statistické metody a nástroje v praxi I.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.