Skupinová práce ve třídě

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
Proč změnit vyučování a včlenit do běžné frontální výuky skupinovou práci a nejen tu?Jak učit a naučit děti pracovat ve skupině - v týmu?
Skupinová práce
Proč zavádět skupinovou práci ve škole?
Role ve skupině - přínos pro všechny členy skupiny
Sociální a nejen sociální dovednosti skupiny
Principy práce ve skupině (spolupráce, participace s ohledem na osobnostní dispozice)

Cíl vzdělávací akce
Ukázat učitelům ZŠ možnosti, jak lze prakticky jinak pracovat se žáky, jak je možno je motivovat a aktivizovat, jak docílit jejich aktivního zapojení do procesu vzdělávání, jak zařídit, aby se ze žáka - objektu učitelova působení a snažení stal současně i subjekt, který pracuje se zájmem se maximálně uplatnit v rámci skupiny a přispět k její úspěšnosti a tím dosáhnout i vlastního pocitu úspěšnosti. V neposlední řadě poskytnout i rámcový návod, jak je možno i nutno se na tento styl práce připravovat.

Skupinová práce ve třídě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.