Školní řády

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
Úmluva o právech dítěte jako východisko pro koncipování školního řádu
Nový pohled na význam školního řádu
Obsah, postup jeho tvorby, kdo participuje a jakým způsobem
Školní řád jako "základní zákon" školy, od kterého se odvozují např. třídní řády nebo další školní pravidla
Školní řád jako prostředek humanizace a demokratizace prostředí a klimatu školy pro všechny, kteří ve škole působí (děti i dospělí), ale i procesů ve škole probíhajících - důslednost při uplatňování a dodržování, sankce

Cíl vzdělávací akce
Ukázat učitelům nové pojímání řádu školy, připomenout znění Úmluvy o lidských právech a zejména Úmluvy o právech dítěte, zejména je nasměrovat na formulaci demokratických principů pro život ve škole, platných nedílně jak pro děti, tak i pro učitele a rodiče a uplatňování zásady "prožívat principy demokracie" nejen o nich umět vykládat. Současně pak propojit znění školního řádu i s principy zapojování dětí jako budoucích občanů do Evropy, tzn. uplatnění principů evropské dimenze i v pravidlech pro život ve školách.

Školní řády

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.