Školení řidičů a Autoškola

Kurz na míru

Základní info

Kurz prezentující přístup společnosti Kontis k vývoji kurzů na výuku předpisů, směrnic a pravidel. Ukázka obsahuje 1 lekci z kurzu Školení řidičů referentů, obdobnou technolgií jsou vyvinuty oba volně prodejné kurzy ŠŘR a Autoškola.

Popis kurzu:

Kurzy Školení řidičů referentů a Autoškola slouží k výuce z oblasti řízení motorových vozidel. Kurzy byly vyvinuty společností Kontis. Tato ukázka slouží jako demonstrace přístupu, jak jsou kurzy z této oblasti od společnosti Kontis vyvíjeny. Základním cílem je, aby tyto elektronické kurzy plně nahradily lektorem vedenou výuku. Nemůže se tedy jednat o pouhé elektronické texty obsahující údaje známé z tištěné publikace pro tuto oblast. Kurz musí studenta obdobnými didaktickými postupy jako používá živý lektor provést celou problematikou a musí studenta interaktivně do výuky vtáhnout. V kurzu jsou proto používány následující pravidla:

* Každá výkladová lekce (kromě úvodní) je doplněna lekcí cvičební, kde si uživatel ověřuje na testovacích otázkách zvládnutí znalostí.
* Výklad v lekcích obsahuje kromě veškeré potřebné teorie grafickou dokumentaci, animované křižovatky a řadu dalších zajímavých zpestření.
* Na závěr kurzu si může každý uživatel libovolněkrát spustit cvičný test a vyzkoušet si, zda by složil závěrečný test. Otázky ve cvičném testu jsou generovány náhodně ze všech otázek použitých v lekcích.
* V kurzu ŠŘR navíc na závěr skládá uživatel závěrečný test. Má celkem dva opravné pokusy. Otázky do závěrečného testu jsou generovány náhodně ze všech otázek použitých v lekcích. Kurz ŠŘR je dále doplněn problematikou požadovanou v tomro školení z hlediska bezpečnosti práce.

Co najdete v demo:

Demo obsahuje jednu ukázkovou lekci kurzu obsahující i ukázku animací křižovatek.

Jak byl kurz vyvinut:

Dodavatelem obsahu i zpracovatelem kurzu je společnost Kontis. Pedagogičtí pracovníci Kontis nejprve vytvořili pro každou lekci scénáře, které v přesně definované struktuře definují celý obsah, učební cíle, scénáře ukázek a animací a testovací otázky. Ze scénáře poté produkční tým složený z programátorů a grafiků vyprodukoval vždy lekci, která byla testována v oddělení kvality. Poslední korekce dělali opět pedagogičtí pracovníci. Výroba scénáře pro jednu lekci trvala cca 10 dní, samotný vývoj a testování lekce pak cca 2 týdny. Kurz obsahuje celkem 13 lekcí a testy z celé oblasti. Jako vývojový nástroj je použit Macromedia Flash, do kterého byla doprogramována podpora AICC pro možnost řízení v LMS.

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Školení řidičů a Autoškola

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.