Sebepoznání, rozvoj tvořivosti a uvolnění osobního potenciálu kreslením a malováním

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Program je založen na odblokování pravé mozkové hemisféry, které nám zprostředkovává neotřelé nápady, nové pohledy a tvořivý přístup ke změnám, a zároveň na dočasném utlumení levé - logické a racionální hemisféry.

Určeno pro:
- manažery i jiné pracovníky, kteří chtějí uspět ve své profesi, stačit současnému tempu změn, plněji prožívat vlastní život

Co se naučíte:

* lépe rozumět sobě samým
* pracovat na rozvíjení své intuice a tvořivosti
* nově vnímat svět kolem nás

Program:

* Seminář zahrnuje 45 hodin intenzivní práce na sobě, a to za pomoci kreslení a malování, které nám pomáhá se jinak dívat na realitu. Na vytvořené kresby a obrazy nenahlížíme pouze jako na umělecká díla či odraz skutečných věcí, ale jako na obraz nás samých. V průběhu programu se naučíme jasněji a přesněji vnímat a zobrazovat svět kolem nás a tím i jasněji a přesněji vnímat a poznávat sebe. Krok za krokem se budeme o sobě více dozvídat, rozvíjet svou intuici a tvořivé schopnosti.

Metody práce:
- práce s hemisférami
- kreslení a malování zaměřené na detail a celek, linii a prostor
- sebereflexe

Rozsah kurzu:
4 x jeden a půl dne

Sebepoznání, rozvoj tvořivosti a uvolnění osobního potenciálu kreslením a malováním

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.