Sebehodnocení a hodnocení ve škole

Kurz na míru

Základní info

Podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace)
A. OBECNĚ O HODNOCENÍ
Význam hodnocení
Hodnocení jako dovednost
Hodnocení vycházející z koncepce školy

B. TYPY HODNOCENÍ

C. KRITÉRIA HODNOCENÍ
Význam kritérií hodnocení
Tvorba kritérií hodnocení
Kritéria hodnocení jako základ sebehodnocení
Jak tvořit kritéria hodnocení s dětmi

D. SEBEHODNOCENÍ
Význam sebehodnocení
Formy a nástroje sebehodnocení
Informační knížka jako jeden z možných nástrojů sebehodnocení

E. SLOVNÍ HODNOCENÍ
Možnosti slovního hodnocení
Problematika slovního hodnocení
Význam slovního hodnocení
Ukázky výsledků sebehodnocení žáků
Slovní hodnocení x klasická klasifikace

Cíl vzdělávací akce
Nasměrovat učitele na další možnosti a formy hodnocení žáků (vedle klasické klasifikace), dovést je ke správnému pochopení smyslu hodnocení, tj. k hodnocení pokroku, kterého dosahuje žák ve vztahu k sobě samotnému (nikoli ve srovnávání se s ostatními). Dominantně se zaměřit na proces sebehodnocení žáků, na metodiku jeho uplatňování v procesu výchovy vzdělávání i jako přípravu pro život v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.

Sebehodnocení a hodnocení ve škole

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.