Řízení změny v organizacích

Kurz na míru

Základní info

Program pro manažery všech úrovní řízení, projektové manažery a vedoucí týmů zaměřený na osvojení nejdůležitějších principů a dovedností pro efektivní řízení změn v organizaci

Hlavní koncepty a praktické dovednosti:
* Strategické myšlení a jeho význam
* Psychologie řízení změny
* Přizpůsobení se změnám
* Nejčastější překážky a chyby při řízení změn
* Hlavní kroky v procesu řízení změny
Vyvolání vědomí naléhavosti změnu uskutečnit
Sestavení koalice schopné změny prosadit
Důležitost přitažlivé vize a jak ji formulovat
Cíle, priority a hlavní strategie
Zapojení a motivace spolupracovníků uvnitř i vně organizace
Strategie rychlých vítězství
Využití výsledků a podpora dalších změn
Zakotvení nových přístupů do firemní kultury
* Procesně projektové řízení procesu změny

Řízení změny v organizacích

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.