Řízení motorových vozidel

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je doplnění základního kvalifikačního předpokladu pro řízení motorových vozidel, kterým je řidičské oprávnění pro příslušný druh vozidla, o znalosti dalších předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při řízení motorových vozidel.

Struktura kurzu:

Kurz se skládá z 18 témat výkladu s názornými animacemi a je doplněn souvisejícími právními předpisy s možností přímých vstupů z jednotlivých částí textu. Součástí kurzu je závěrečný test, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou ukončení kurzu. Otázky v testu jsou generovány náhodně z databáze otázek s kurzem souvisejících.

Obsah kurzu:

Kurz je určen zaměstnancům a podnikatelům, kteří řídí motorová vozidla na pracovních cestách. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Úvod

2. Zapamatujte si

3. Povinnosti práv. nebo fyz. osob

4. Organizace a postupy
5. Poslední změny pravidel
6. Dopravní značky
7. Rychlost
8. Brždění
9. Vzdálenost mezi vozidly
10. Bezpečně na dálnici
11. Alkohol
12. Airbagy a pásy
13. Pozor na cyklisty
14. Bezpečně v tunelu
15. Světla
16. Chodci
17. Nehody v číslech
18. Upozornění

Systémové požadavky:

Pro spuštění kurzu je vyžadován internetový prohlížeč kompatibilní s prohlížečem MS Internet Explorer 4.1 SP1 a vyšším a komponenta Flash Player.

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player) a komprimovaný text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s).

Řízení motorových vozidel

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.