ŘÍZENÍ JAKOSTI V ZÁSOBOVÁNÍ

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery a pracovníky útvarů nákupu a zásobování, marketingu a řízení jakosti.

Cíl:
Zvýšení úrovně kvality v procesech nákupní logistiky.

Obsah:
* Význam řízení jakosti podle ISO řady 9000 a TQM
* Zabezpečování jakosti dodávek (specifikace požadavků na jakost nakupovaných materiálových vstupů, jakost a kupní smlouva, vstupní kontrola, reklamační řízení)
* Hodnocení způsobilosti a výběr vhodných dodavatelů
* Audit dodavatele
* Jakost dodávek z pohledu TQM
* Vztah logistiky a jakosti výrobku

ŘÍZENÍ JAKOSTI V ZÁSOBOVÁNÍ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.